8 Panglima Perang Hebat dalam ISLAM (NYATA atau NON FIKSI)

posted in: Artikel | 0

Kaos Dakwah | Anak-anak perlu diberikan keteladan mengenai kepahlawanan kaum muslimin, terutama untuk anak laki-laki. Dengan mengetahui sepak terjang para panglima perang kaum muslimin, diharapkan jiwa kesatria dan kepemimpinannya tumbuh. Terdapat 8 panglima perang hebat dalam sejarah Islam yang baik diketahui anak kita.

1. Khalid Bin Walid ibn al-Walid (584 – 642)
Khalid bin Walid adalah seorang pemimpin pasukan perang pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalid bin Walid dicopot dari jabatannya sebagai panglima perang pada masa Khalifah Umar bin Khatab. Meskipun demikian, beliau tetap ikut berjihad di medan laga. Khalid bin Walid mendapat julukan Saifullah al-Maslul yang artinya pedang Allah yang terhunus.

2. Muhammad al-Fatih (Mehmed II)
Sultan Muhammad al-Fatih dikenal sebagai orang yang menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel pada waktu itu merupakan ibukota kekaisaran Romawi Timur. Sultan Mehmed II mendapatkan dikenal sebagai Muhammad al-Fatih juga dikenal sebagai el-Fatih, “Sang Penakluk”. Sejak kecil Sultan Mehmed II diajar oleh guru beliau, yaitu Syaikh Aaq Syamsyudin yang masih keturunan sahabat Abu Bakar As-Siddiq.

3. Shalahuddin al-Ayyubi atau Saladin (1138 – 1193)
Shalahudin al-Ayyubi dikenal karena jasa beliau membebaskan Palestina dari kaum Nasrani. Shalahudin adalah seorang pejuang muslim Kurdi dari Tikrit (daerah utara Iraq sekarang). Dalam perang salib, Shalahudin dikenal karena keberanian dan pengampunannya terhadap tentara salib. Selain sebagai panglima perang yang hebat dalam sejarah Islam, Shalahudin dikenal sebagai seorang ulama. Beliau memberikan catatan dan penjelasan dalam kitab hadist Abu Dawud.

4. Abu Ubaidah bin al-Jarrah
Abu Ubaidah bin al-Jarrah adalah kepercayaan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau termasuk orang yang paling awal memeluk Islam di Makkah. Beliau ikut berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) dan ke Madinah. Abu Ubaidah bin al-Jarrah pernah dicalonkan menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW wafat. Pada masa Abu Bakar, beliau diangkat menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin melawan kerajaan Romawi.

5. Saad bin Abi Waqqas
Saad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah agar tepat dalam memanah dan doa nya di ijabah oleh Allah SWT. Saad bin Abi Waqqas dikenal keberaniannya saat memimpin kaum muslim melawan tentara Persia di Qadissiyah. Dengan kemenangan tersebut, kerajaan Persia menjadi bagaian dari khilafah Islam.

6. Tariq Bin Ziyad.
Tariq bin Ziyad adalah salah seorang jenderal perang dari kekhilafaan Ummayah. Tariq bin Ziyad dikenal karena keberanian beliau dalam menaklukkan Andalusia atau Spanyol. Kejadian yang luar biasa adalah saat beliau membakar kapal pasukan di teluk Gibraltar, sehingga pilihan tentara kaum muslimin pada waktu itu terus maju atau tenggelam di lautan. Beliau mendapatkan julukan Taric el Tuerto (Taric yang memiliki satu mata).

7. Syurahbil bin Hasanah (583-639)
Syurahbil bin Hasanah termasuk sahabat Nabi Muhamad SAW. Syurahbil bin Hasanah menjadi komandan pasukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khatab. Syurahbil bin Hasanah menjadi komandan pasukan di lapangan ketika menaklukan Syiria (Suriah). Beliau bertugas sejak tahun 634 hingga kematiannya pada tahun 639.

8. Amr Bin Ash
Amr bin Ash pada awalnya pernah memusuhi Islam bersama Khalid bin Walid. Setelah masuk Islam, beliau menjadi tentara kaum muslimin yang gagah berani. Amr bin Ash adalah panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis dan Mesir dari cengkraman Romawi. Amr bin Ash pernah menjadi wali (gubernur) pada masa Khalifah Umar bin Khatab.

Itulah kedelapan jenderal perang kaum muslimin, masih ada banyak pemimpin pasukan kaum muslim yang hebat yang belum masuk dalam daftar. Ayah bunda bisa mencari lebih lanjut diberbagai buku sejarah Islam untuk diceritakan kepada anak-anak kita. Semoga 8 panglima perang hebat dalam sejarah Islam ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak kita. Aamiin.

Follow Suryono:

Brand kaos distro muslim Kaos Bapak Sholeh adalah brand clothing dari Jogja. Kami membuat kaos distro muslim bertema keluarga. Semoga menjadi wasilah untuk menjadi pribadi yang lebih bertaqwa dan mendekat dengan Nya.

Leave a Reply